สายบุญอ่านด่วนๆ!! เปิด 7 ตำแหน่งสำคัญ “ปิดทองพระ” ช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิต การงานจะราบรื่น มีความก้าวหน้า เงินทองไหลมาไม่ขาดสาย!?

สำหรับคนไทยชาวพุทธทุกคน เรามักจะเข้าวัดทำบุญตามเทศกาลและวันสำคัญทางศาสนา รวมไปถึงวันพระ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป จนชั่วลูกชั่วหลาน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไว้อีกด้วย และสิ่งสำคัญที่นอกเหนือไปจากการทำบุญ ตักบาตร นั่นก็คือการปิดทองพระ หลายคนอาจยังไม่เคยรู้ว่า การปิดทองพระที่ช่วยสร้างบุญ สร้างกุศล และเป็นสิริมงคลกับชีวิต สามารถปิดบริเวณไหนได้บ้าง

วันนี้เราจะมานำเสนอ เรื่องราวของ 7 ตำแหน่งสำคัญ ของการปิดทองลงบนองค์พระพุทธรูป ที่เพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต มีดังต่อไปนี้

1. ปิดทองที่พระเศียร (ศรีษะ) : จะทำให้มีความจำดี และมีสติปัญญาเป็นเลิศ ถึงเจอปัญหาก็จะแก้ไขและหาทางออกได้ สามารถฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปได้ด้วยดี กถ้าเป้นนักเรียนนักศึกษา ก็จะเรียนดี มีความจำเป็นเลิศ
2. ปิดทองที่พระพักตร์ (ใบหน้า) : จะทำให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรือง
3.ปิดทองที่พระอุทร (ท้อง) : จะทำให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิต และมีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาไม่ขาดสาย

4.ปิดทองที่พระนาภี (สะดือ) : จะทำให้ไม่ต้องเผชิญกับความอดอยาก ถึงแม้บางช่วงชีวิตขาด แต่ก็จะมีผู้อุปถัมภ์มาเลี้ยงดูเป็นอย่างดี

5.ปิดทองที่พระอุระ (หน้าอก) : จะทำให้ดูมีสง่าราศี ใครพบใครเห็นก็รักใครชอบพอ

6.ปิดทองที่พระหัตถ์ (มือ) : จะทำให้มีอำนาจและบารมีสูงส่ง

7.ปิดทองที่พระบาท (เท้า) : และรวมไปถึงการปิดทองที่รอยพระพุทธบาท จะทำให้มีแต่ความสมบูรณ์ พร้อมไปด้วยที่พักอาศัย และพาหนะ หรือจะมีโชคในด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการปิดทองที่ฐานรองขององค์พระ (องค์พระมีขนาดใหญ่) จะทำให้มีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

และทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งไม่ได้หมายความว่า หากปิดทององค์พระ บริเวณอื่น จะไม่ได้บุญ หรือถือเป็นเรื่องผิดพลาดประการใด เพียงแต่เป็นเคล็ดที่ทำให้เราทำบุญ ไหว้พระแล้วสุขใจ ใจร่มเย็นมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พระพุทธรูปจะงดงามได้ ก็ต้องปิดทองให้ทั่วทั้งองค์ แม้กระทั่งปิดทองหลังพระ